Een taalaudit om objectief per functie of afdeling vast te stellen wat het gewenste taalniveau is

Taalaudits worden uitgevoerd in samenwerking met Elycio Talen

  • Objectieve taalnormen per functie
  • Zeer geschikt voor grote organisaties
  • Nulmeting voor taaltraining
  • Inzicht in benodigde investeringen
  • Gebruik van ERK normen
  • Taalvaardigheid getoetst aan de norm

Taalaudits

Taalaudit uitvoeren om objectief per functie of afdeling vast te stellen wat het gewenste taalniveau is. Een goede kennis van taal en cultuur is van doorslaggevend belang om succesvol internationaal zaken te kunnen doen. Om deze reden wilt u er zeker van zijn dat sollicitanten en medewerkers beschikken over alle benodigde vaardigheden. En waar deze vaardigheden nog ontbreken, wilt u waarschijnlijk vooraf al weten wat de benodigde investeringen zijn om tot het gewenste niveau te komen. In samenwerking met Elycio Talen bieden wij daarom professionele taalaudits op maat, om dit objectief in kaart te kunnen brengen.

Een taalaudit bij Taalassesments.nl bieden antwoord op drie vragen:

  • Welk niveau van taalvaardigheid hoort bij welke functie? Wij bieden objectieve normen op basis van een gedegen inventarisatie, vastgelegd per functie of afdeling.
  • Wat is het huidige taalniveau van iedere medewerker? Wij bieden verschillende toetsen om bestaande taalvaadigheidniveaus gedetailleerd te meten, vastgelegd in het European Reference Framework for Languages.
  • Wat is de meest effectieve en efficiënte manier om de taalvaardigheid van alle betrokken medewerkers op het benodigde niveau te brengen? En wat kost dat?

Taalassessments als aanvulling op de taalaudit

Nadat door middel van een taalaudit is vastgesteld wat het noodzakelijke taalbeheersingsniveau per functie of afdeling is, kan met een taalassessment worden vastgesteld in hoeverre sollicitanten en medewerkers aan deze normen voldoen. Naast algemene taalassessments zijn er ook testen voor specifieke sectoren en doelgroepen, zoals: bancair, financieel, secretarieel, militair en luchtvaart. Bovendien kunnen voor individuele opdrachtgevers ook assessments op maat worden ontwikkeld.

Professionele taaltrainingen om medewerkers effectief op het gewenste taalniveau te krijgen

Wanneer uit de taalaudit en taalassessments blijkt dat een sollicitant of medewerker de taal onvoldoende beheerst, kan worden gekozen voor een taaltraining door Elycio Talen. Onder begeleiding van een ervaren taaltrainer leren uw (potentiële) medewerkers doelgericht de benodigde vaardigheden. Elycio Talen biedt diverse vormen van taaltraining: van individueel tot groepen en van in-company tot e-learning en blended trainingen.

Heeft u interesse in een taalaudit?

Neemt u dan gerust contact met een van de Elycio Talen vestigingen, gebruik het contactformulier op deze website of mail naar info@elyciotalen.nl.